Akcesoria

Zapoznaj się z naszymi produktami…

Standard Plus 150

Standard Plus 160

Panzer 260

Panzer 260

Siatka Panzer 260 jest rekomendowana do aplikacji we wszystkich miejscach wzmożonej komunikacji w obrębie parteru i pięter, gdzie jest wymagana wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Zalety:

  • Alkalioodporna – może być stosowana z klejami cementowymi o niskim pH
  • Wysoka odporność na rozerwanie
  • Podnosi wytrzymałość na pękanie i odporność na uderzenia warstwy bazowej

NIZP_PZH_PzA