Ekologia

Imagine The Impact

Impact resistance is backed by a 20-year performance warranty

10X More Impact Resistant

Comparative Impact Resistance of Reinforcing Meshes

Since 1969

The use of Outsulation systems can contribute to a large number of LEED credit points for projects

Firma Dryvit Systems w swojej działalności i rozwoju kładzie nacisk na wysoką jakość produktów i usług, jednocześnie działając w sposób przyjazny dla środowiska.

Nasze podejście do ochrony środowiska przejawia się w materiałach, które produkujemy. Od 1969 roku w USA i lat dziewięćdziesiątych w Polsce, koncentrujemy się na sprzedaży systemu Outsulation – jednej z najbardziej opłacalnych i energooszczędnych technologii okładzin zewnętrznych w dzisiejszym budownictwie. Instalacja systemu, prosto opisując, jest jak otulanie budynku w jednolitą warstwę izolacji, tam gdzie jest najbardziej skuteczna – na zewnątrz. Ponad 40.000 budynków na całym świecie, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych, oszczędza średnio 20% kosztów ogrzewania i chłodzenia, ponieważ są ocieplone systemami Dryvit.

Jakie ma to korzyści dla środowiska?

Mniejsze zużycie paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia = mniejsza produkcja dwutlenku węgla = mniejszy wpływ na środowisko

Zaangażowanie firmy Dryvit Systems w zrównoważenie środowiska naturalnego nie zaczyna się i nie kończy na systemach, które sprzedajemy. Ma zastosowanie na pięciu etapach cyklu życia naszych produktów – od wyboru surowców używanych w produkcji do końca okresu ich użytkowania. Nasza filozofia pracy jest regulowana przez normy ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego, wdrożony w USA), które stanowią ramy dla stale monitorowanego i udoskonalanego procesu produkcyjnego. Praktycznie rzecz biorąc, nasze działania, sprzedaż, marketing i organizacja produkcji prowadzą do maksymalizacji efektywności, przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i produkcji odpad Naszą filozofię ochrony środowiska może podsumować fraza „malutki ślad, ogromne korzyści”. Odnosi się to do stosunkowo niedużego działania na rzecz ochrony środowiska, w porównaniu do oszczędzonej energii, pozyskane przy użyciu systemu Dryvit Oustulation.

Zgodnie z naszą filozofią, każdy dział w Dryvit Systems zobowiązuje się do doskonalenia w kwestii ochrony środowiska poprzez zastosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska surowców i opakowań, wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych, zmniejszenie zużycia energii, recykling odpadów. Nasi pracownicy są zobligowani do przestrzegania norm panujących w firmie, niejednokrotnie inicjują podejmowanie nowych działań ekologicznych. Jesteśmy dumni z tego, jakie znaczenie mają nasze produkty w odniesieniu do ochrony środowiska dziś i podekscytowani przyszłymi działaniami i wkładem w to, co zrobimy w kierunku jeszcze lepszego świata dla naszych dzieci i wnuków.