Renowacja starego budownictwa

Zapoznaj się z naszymi produktami…

VANDEX Mineralit

VANDEX Injection Mortar VIM

VANDEX Antisulphate

VANDEX BB 75

VANDEX Rough Cast

VANDEX Levelling Plaster

VANDEX Refurbishment Plaster

VANDEX Rough Cast

VANDEX ROUGH CAST to gotowa do użycia zaprawa tynkarska do tworzenia podłoża na mineralnych powierzchniach materiałó—w budowlanych dla tynku renowacyjnego VANDEX REFURBISHMENT PLASTER.

Zalety:

  • Wyró—wnuje różnąˆ chłonność podłoża – szczegó—lnie przy murze mieszanym, wykonanym z r—óżnych materiałów.
  • Tynk VANDEX ROUGH CAST w postaci twardej ma zdolność dyfuzji pary wodnej.
  • Nawet po długim okresie przestoju można na niego nakładać kolejne warstwy.