Renowacja betonu i żelbetu

Zapoznaj się z naszymi produktami…

VANDEX Corrosion Protection M

VANDEX CRS Repair Mortar 05

VANDEX Rapid XL

VANDEX BB 75

VANDEX Cemelast (BB 75 E)

VANDEX Construction Joint Tape

VANDEX Super

VANDEX CRS Levelling Compound

VANDEX CRS Repair Mortar 05

Cementowa zaprawa modyfikowana tworzywem sztucznym do reprofilacji betonu. Może być stosowany jako warstwa szczepną. Po zmieszaniu z wodą gotowa do użycia. Zaprawa o obniżonej tendencji do skurczu. Odporna na działanie mrozu, wysoka wytrzymałość na ściskanie. Pozwala na budowanie warstwy o grubości od 10 do 50 mm.

Zalety:

Świeża zaprawa dzięki wyważonej formule posiada następujące właściwości:

• łatwość obróbki
• wysoka odporność
• sprawdzony w praktyce sposób wiązania

Stwardniała zaprawa jest w dużym stopniu homogeniczna z betonem w odniesieniu do:

• wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
• modułu sprężystości podłużnej
• zachowań zależnych od temperatury