Kontakt

Kontakt handlowy

Beata Radacka, Commercial Sales Manager
e-mail:  beata.radacka@cpg-europe.com
Tel:  +48 506 000 509

Kontakt z architektami

e-mail:  techniczny@cpg-europe.com

Dział Eksportu

e-mail:  export@cpg-europe.com

Biuro Zarządu

ul. Bokserska 66, Bokserska Office Center, wejście A
02-690 Warszawa

Zakład Produkcyjny Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.

Krze Duże 7, gmina Radziejowice, 96-325
e-mail:  zaklad@dryvit.pl
Tel:  +48 (46) 857-72-50 do 51

Dane spółki

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034008; NIP PL 522-00-11-385, REGON: 010377270, BDO: 000104176. Wysokość kapitału zakładowego: 13 626 427,66 PLN opłacony w całości.