Kontakt

Kontakt z Działem Handlowym:

Województwa: mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, dolnośląskie

Andrzej Gościński
Sales Manager

e-mail: andrzej.goscinski@tremcocpg.com
tel. + 48 506 000 544

Województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie

Paweł Chojara-Sobiecki
Technical & Sales Representative

e-mail: pawel.chojara-sobiecki@tremcocpg.com
tel. + 48 506 000 525

Województwa: zachodniopomorskie, lubuskie

Maciej Sztobryń
Technical & Sales Representative

e-mail: maciej.sztobryn@tremcocpg.com
tel. + 48 883 397 113

Województwa: łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie

Beata Radacka
Commercial Sales Manager

e-mail: beata.radacka@tremcocpg.com
tel. + 48 506 000 509

Kontakt dla architektów

Marta Wysocka
Product & Specification Manager

tel. +48 506 000 519
e-mail: marta.wysocka@tremcocpg.com

Biuro handlowe i showroom

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa

Zakład Produkcyjny Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.

Krze Duże 7, gmina Radziejowice, 96-325
e-mail:  zaklad@dryvit.pl
Tel:  +48 (46) 857-72-50 do 51

Dane spółki

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034008; NIP PL 522-00-11-385, REGON: 010377270, BDO: 000104176. Wysokość kapitału zakładowego: 13 626 427,66 PLN opłacony w całości.